031 239 524 info@scpi.si
Tematsko srečanje zaposlenih v projektu SCPI

Tematsko srečanje zaposlenih v projektu SCPI

Medsebojna izmenjava izkušenj in dobrih praks sta še kako pomembni pri našem delu. Zato smo sodelavci vseh treh partnerskih šol, ki sodelujemo v projektu SCPI, sklenili, da se bomo bolj pogosto srečevali. Tako je bilo naše zadnje srečanje v OŠ Antona Janše Radovljica,...

Strokovni posvet – vabilo

V okviru pilotnega projekta Strokovni center za podporo inkluziji, ki se izvaja v okviru Javnega razpisa »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice organizira posvet z okroglo...
Izvedeno srečanje “Dijaki učencem: predaja izkušenj

Izvedeno srečanje “Dijaki učencem: predaja izkušenj

Na OŠ Antona Janše je 13.12.2017 potekalo srečanje z naslovom »Dijaki učencem: predaja izkušenj«. Šest bivših učencev naše šole je predstavilo svoje srednješolske izkušnje učencem 8. in 9. razreda. Dijaki so prihajali iz Biotehniškega centra Naklo, Srednje šole za...

Predavanje v OŠ Ljubo Šercer Kočevje

V petek, 20. 10. 2017, smo strokovne sodelavke projekta SCPI iz Osnovne šole Jela Janežiča za kolegice in kolege Osnovne šole Ljubo Šercer v Kočevju izvedle sklop predavanj: Najprej je Mojca Klug predavala na temo Diferenciacija pri pouku, nato Anja Kožuh Analiza...
Stran 1 od 212