031 239 524 info@scpi.si

Event Category: Posveti in okrogle mize

V okviru pilotnega projekta Strokovni center za podporo inkluziji, ki se izvaja v okviru Javnega razpisa »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice organizira posvet z okroglo mizo z naslovom: OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V LUČI NOVE ZAKONODAJE Zakonodajni vidiki in primeri dobre prakse timskega pristopa […]