031 239 524 info@scpi.si

Dogodki

Predavanje specialne pedagoginje Mojce Klug je razdeljeno na dva dela: diferenciacija pri pouku in prilagoditve za učence s posebnimi potrebami. Vsebina: Z enim ali dvema bi še šlo, z dvajsetimi in več učenci v razredu, ki imajo različne osebnostne lastnosti, želje, predznanje, motivacijo, domače razmere, fizične značilnosti in sposobnosti, pa se vse skupaj zdi skoraj […]

Predavateljica: Ada Šturm, uni. dipl. soc. ped. Trajanje: 2 pedagoški uri Vsebina: Koncept dela MSU – Mesečno spremljanje učenca je način dela z učencem in njegovo družino, ki smo ga na OŠ Jela Janežiča oblikovali skozi nekajletno prakso. V ospredju je učenec, ki za svoj celostni napredek potrebuje dodatno podporo in usmerjanje ter razumevanje specifičnega […]