031 239 524 info@scpi.si

Jana Brelih Humar

Jana Brelih Humar, profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, se je rodila leta 1983 v Kranju. Po absolventskem stažu se je zaposlila na Osnovni šoli Jela Janžiča, kjer je zaposlena deset let. Svoje prve izkušnje je pridobila pri delu z učenci prve triade na prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Zadnjih osem let je učiteljica dodatne strokovne pomoči na redni osnovni šoli v Smledniku. Potrebe učencev so jo vodile v dodatna izobraževanja s področja edukacijske kineziologije. Njeni učenci ure preživljajo aktivno z uporabo Brain Gym®-a, Double Doodle igrivega obojeročnega risanja in posnemanja ter Original Play®-a. Za učenčevo varnost in delo brez strahu pa ure dopolnjuje s čustvenim opismenjevanjem, taktilno integracijo ter integracijo refleksov.

Dostopnost