031 239 524 info@scpi.si

Tonka Klemenčič

Tonka Klemenčič, profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, se je rodila leta 1977 v Kranju. Leta 2003 je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

Od leta 2001 je zaposlena na Osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji Loki. Prva leta je delala kot učiteljica v oddelkih posebnega programa, zadnjih trinajst let pa kot učiteljica v prvem triletju  prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. V šolskem letu 2012/2013 je bila pomočnica ravnateljice.

Izkušnje na področju zgodnje obravnave je pridobivala v Sekciji za Downov sindrom, saj je od leta 2007 do leta 2014 izvajale obravnave predšolskih otrok z downovim sindomom. Eno leto je sodelovala tudi z Dispanzerjem za mentalno zdravje v Kranju, kjer je bila izvajalka specialno-pedagoških obravnav za predšolske otroke in njihove starše.

Z Zavodom RS za šolstvo je sodelovala pri izdelavi Berila za 1. razred prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom.

Dostopnost