031 239 524 info@scpi.si

Zorica Kos

Zorica Kos, učiteljica razrednega pouka in profesorica socialne pedagogike, se je rodila leta 1958 na Jesenicah. Leta 1979 je diplomirala na Pedagoški akademiji v Ljubljani in pridobila naziv učiteljica razrednega pouka. Leta 1984 je diplomirala še na Pedagoški Fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv profesorica socialne pedagogike.

Raznolike in bogate delovne izkušnje je pridobila ob delu na Osnovni šoli Koroška Bela na Jesenicah, kjer je bila zaposlena od leta 1982 do 2009. Poučevala je v oddelkih podaljšanega bivanja in v oddelkih razredne stopnje. Dodatne izkušnje za delo z otroki s posebnimi potrebami  je pridobila tudi kot učiteljica individualne in skupinske učne pomoči ter dodatne strokovne pomoči. Na predlog kolektiva je bila leta 2002 imenovana za v.d. ravnateljice in nato za ravnateljico Osnovne šole Koroška Bela. Po zaključenem mandatu leta 2008 je svoje delo nadaljevala kot učiteljica dodatne strokovne pomoči in svetovalna delavka.

Strokovne izkušnje je pridobila tudi v sodelovanju s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, kjer je kot zunanja sodelavka izvajala predavanja in delavnice za učitelje. V okviru projektov Pedagoškega  inštituta v Ljubljani je sodelovala z uvajanjem na otroka usmerjene metodologije “Korak za korakom” in kot predavateljica v izvajanju projekta “Branje in pisanje za kritično mišljenje”. V okviru tega projekta je s svojim prispevkom sodelovala tudi na mednarodnem izobraževanju in konferenci. Pet let je kot prostovoljka pri ZDPM Jesenice sodelovala v njihovi svetovalnici za otroke in starše. Aktivna je v območnem Društvu Sožitje, kjer je članica upravnega odbora.

Trenutno je zaposlena na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja Jesenice kot šolska svetovalna delavka in učiteljica prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom.

Deli to stran:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest