031 239 524 info@scpi.si

V torek, 5. 12. 2017, je na OŠ Antona Janše v Radovljici v okviru projekta SCPI potekala fokusna skupina z naslovom »Starši otrok s posebnimi potrebami in njihov pogled na problematiko«. Na fokusno skupino so bili povabljeni starši otrok, ki obiskujejo posebni program. Odzvalo se je 5 staršev, ki so sodelovali v fokusni skupini, ena oseba pa je odgovarjala dopisno. Namen fokusne skupine je bilo pridobiti čim več informacij o tem, kako starši otrok s posebnimi potrebami gledajo na problematiko svojih otrok od zgodnje obravnave naprej pa vse do prehoda v odraslost. Zanimale so nas njihove izkušnje, mnenja, želje in ideje za nadaljevanje. Povprašali smo jih, kaj pričakujejo od Strokovnega centra in kaj bi želeli, da jim le-ta nudi.

Dostopnost