031 239 524 info@scpi.si

V sredo, 18. 10. 2017, je strokovna sodelavka Mojca Klug za učitelje 1. triade OŠ Franceta Bevka Tolmin izvedla predavanje z naslovom Diferenciacija pri pouku.

Uvodnemu predavanju sta sledila še dva srečanja, 15. 11. in 22. 11. 2017, ki sta bila bolj delavnično usmerjena, s poudarkom na diferenciaciji pri pouku slovenščine in matematike, ter načinu in oblikah pomoči otrokom s težavami pozornosti.

Ob tem objavljamo mnenje ene od udeleženk:
»Ob začetku predavanja te povleče k razmišljanju o delu učitelja. Mislim, da je dodatna strokovna pomoč učencem s težavami v veliko pomoč, saj imam izkušnje, da s takšno pomočjo dobro napredujejo. Pozitivno bi bilo, če bi bil k taki pomoči vključen še kateri od učencev. Zelo se strinjam z diferenciacijo, saj ob tem načelu učenci bolje napredujejo, kot če so med uspešnejšimi in hitrejšimi. Težje naloge, ki ostajajo nerešene, nekaterim učencem povzročajo velike stiske, ki se z »zanemarjanjem« s časom večajo in postajajo nepopravljive.«

Dostopnost