031 239 524 info@scpi.si

Septembra 2020 smo zaključili štiriletni pilotni projekt »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«. Dejavnosti projekta se trenutno ohranjajo kot delo po specifiki, vendar je končni cilj sistemska vzpostavitev mreže strokovnih centrov.

V Sloveniji se je pilotno vzpostavila mreža desetih strokovnih centrov. Naš konzorcij, ki smo ga poimenovali Strokovni center za podporo inkluziji (SCPI) deluje na področju Zahodne Slovenije, v izvedbi treh osnovnih šol s prilagojenim programom, ki vzgajamo in izobražujemo otroke s posebnimi potrebami: Osnovna šola Jela Janežiča iz Škofje Loke, Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice in Osnovna šola Antona Janše Radovljica.

Naloge strokovnega centra v pilotni fazi, poleg izvajanja javno-veljavnih programov  in drugih storitev za otroke s posebnimi potrebami, so:

  • prepoznavanje in specialno-pedagoška diagnostika posebnih potreb,
  • svetovanje in podpora ter podpora zaposlovanju (prehod na trg dela) otrokom s posebnimi potrebami, njihovim družinam in strokovnim delavcem vrtcev, šol ter drugim, ki so povezani z OPP,
  • prilagoditve in izdelava didaktičnih pripomočkov,
  • razvoj strokovnega dela,
  • predlog sistemske ureditve.

SCPI je center kompetentnih strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki z novimi rešitvami in strategijami ter metodami dela nudijo podporo otrokom s posebnimi potrebami, njihovim družinam, vrtcem in šolam ter drugim institucijam, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami. Je povezovalna institucija med zdravstvom, socialo, vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in družino.

Središče je otrok s svojimi potrebami in njegova družina, ki potrebuje različne, vendar v okviru celostne obravnave usklajene storitve, ki imajo pomembno vlogo pri nudenju podpore otroku, vrtcu ali šoli in družini.

Pri tem je pomembno sodelovanje med vrtci in šolami ter povezovanje z univerzo in različnimi fakultetami pri razvoju potrebnih kompetenc strokovnih delavcev, kot tudi tesno sodelovanje z ministrstvi (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za zdravje), da storitve in pomoč strokovnih centrov delujejo v smeri celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami.

Zaključek strnemo v misli strokovne sodelavke projekta Ade Šturm:

»Mreža lahko pomeni ujetost ali svobodo. Ujetost, če se v njej znajdeš sam, svobodo, če se vanjo ujameš kot v varno zavetje, ki ti omogoča pogled navzgor, proti nebu, k zvezdam. Takšna mreža je ravno prav napeta in ti daje zadosti mehkobe, da se ne poškoduješ in ravno pravšnji odriv, da vedno znova sežeš proti cilju – proti svoji zvezdi. Mreža nikoli ne more sama od sebe lebdeti v zraku, temveč jo drži in napenja z občutkom, modrostjo, znanjem, s spoštovanjem, s ponižnostjo in vso veličino obenem, nemalo rok, trdno povezanih med seboj, s tem, da vsak par rok pripada ločenemu telesu. Zares svoboden je človek šele v povezanosti, saj šele v njej lahko prepozna sebe kot avtonomno, svobodno bitje, tudi v vlogi strokovnjaka. Če želimo otroka v njegovem razvoju podpreti kot celostno bitje, potem morajo strokovnjaki različnih strok držati v rokah skupno mrežo v trdni, spoštljivi, iskreni, enakovredni medsebojni povezanosti ter hkrati stati vsaksebi kot stebri, ki predstavljajo različne avtonomne stroke. Le takšna mreža bo otroku nudila dovolj prožnosti, da bo kot celostno bitje lahko prav tak sčasoma postal tudi sam.« 

Dostopnost