031 239 524 info@scpi.si

Ada Šturm

Ada Šturm, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, se je rodila leta 1976 v Kranju. Leta 2002 je diplomirala na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja.

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je zaključila študijski program Defektološka dokvalifikacija za delo z otroki in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Na Osnovni šoli Jela Janežiča je zaposlena že sedemnajst let. V tem času je bila razporejena na različna delovna mesta znotraj šole in se tako seznanila z delovanjem šole kot organizacije, predvsem pa je pri svojem strokovnem delu spoznavala različne oblike pristopov, metod in oblik dela z učenci s posebnimi potrebami ter njihovimi starši, tako v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom kot tudi v posebnem programu. Na šoli je bila zaposlena kot predmetna učiteljica in učiteljica podaljšanega bivanja v obeh vzgojno izobraževalnih programih. Od leta 2004 do 2006 je opravljala delo pomočnice ravnateljice, zadnjih osem let pa opravlja delo šolske svetovalne delavke.

Dostopnost