031 239 524 info@scpi.si

Irena Marinkovič

Irena Marinkovič, diplomirana delovna terapevtka, se je rodila leta 1978 v Kranju. Leta 2004 je diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo in pridobila naziv diplomirana delovna terapevtka.

Leta  2006 se je  zaposlila v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa v Radovljici kot skupinski habilitator in prevzela usposabljanje skupine odraslih oseb s težjo in težko motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Kasneje je vodila individualne delovno-terapevtske obravnave pri odraslih osebah z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Bogate delovne izkušnje si je pridobila v času pripravništva na Psihiatrični kliniki v Ljubljani, kjer je teoretične principe v delovni terapiji spretno prenašala v prakso.

Svoje znanje je stalno izpopolnjevala in nadgrajevala  z udeležbo na neformalnih in formalnih izobraževanjih. Pridobila si je tudi znanje s področja klinične aromaterapije po licenci Inštituta Eve Taylor, ki ga pri delu s pridom izkorišča.

Trenutno je zaposlena na osnovni šoli Poldeta Stražišarja na Jesenicah kot varuhinja. Poleg nalog v skupini aktivno sodeluje pri iskanju in izvedbi rešitev za prilagoditve opreme in pripomočkov za gibalno ovirane učence, pripravlja in izdeluje kvaliteten didaktični material za spodbujanje senzornih dražljajev, v programu Specialne olimpijade Slovenije pa pripravlja in spremlja učence na tekmovanja.

Dostopnost