031 239 524 info@scpi.si

Mojca Nučič

Mojca Nučič se je rodila leta 1982 na Jesenicah. Po končani jeseniški gimnaziji je študirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kamor se je vpisala na študij sociologije. Leta 2007 je diplomirala in si pridobila naziv univerzitetna diplomirana sociologinja. Za tem je opravila še pedagoško-andragoško dokvalifikacijo. Trenutno se izpopolnjuje na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Kot skupinski habilitator – strokovni delavec se je zaposlila v Centru za usposabljanje delo in varstvo Matevža Langusa v Radovljici. Na tem delovnem mestu je pridobila bogate izkušnje pri delu z odraslimi osebami z motnjo v duševnem razvoju in pri njihovem vključevanju v zunanje okolje in delo. V tem času se je tudi dodatno izobraževala (Senzomotorna integracija na URI Soča, BainGym,…). Vključevala se je v različne projekte, vodila likovne delavnice in sodelovala v uredništvu časopisa namenjenega osebam s posebnimi potrebami. Svoja znanja in talente na področju likovnega ustvarjanja, šivanja, kreiranja in aranžiranja ter strast do branja z veseljem vnaša v svoje delo.

Trenutno je zaposlena kot učiteljica podaljšanega bivanja na nižji stopnji izobraževalnega programa z nižjim izobraževalnim standardom in je tudi vodja aktiva podaljšanega bivanja.

Dostopnost