031 239 524 info@scpi.si

Zbornik SCPI

Pilotni projekt se je izvajal v obdobju od aprila 2017 do septembra 2020 z namenom pripraviti podlago za sistemsko ureditev strokovnih centrov za celostno podporo otrokom s posebnimi potrebami, njihovim družinam in vsem, ki delajo z njimi.

Zbornik vsebuje vsebinsko in evalvacijsko poročilo, strokovne prispevke, razprave, razmišljanja in predstavitev primerov dobrih praks ter vizije strokovnih centrov za otroke s posebnimi potrebami.

Zbornik SCPI si lahko ogledate na: Strokovni center za podporo inkluziji, 2021

Dostopnost