031 239 524 info@scpi.si

Strokovne sodelavke projekta SCPI iz Osnovne šole Jela Janežiča smo pripravile sklop predavanj za strokovne delavce Vrtca Škofja Loka. Uvodno predavanja s kratkimi predstavitvami, ki je bilo v ponedeljek, 6. 11. 2017,je poslušalo okrog 100 udeleženk in udeležencev.

Predstavljene teme in predavateljice:
RAZVOJNE ZNAČILNOSTI, PREPOZNAVANJE IN SENZORNA INTEGRACIJA, Jana Brelih Humar, Tonka Klemenčič, Anja Kožuh,
USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, Ada Šturm in Irena Prašnikar,
DELO S STARŠI, Marija Marenk in Mojca Klug.

Uvodnemu predavanju je sledilo še srečanje, kjer smo predstavljene teme obravnavali bolj poglobljeno v nekoliko manjših skupinah. Izvedli smo ga 8.11. in 9. 11. 2017 v dveh skupinah po 35 in 45 udeležencev.

Dostopnost