031 239 524 info@scpi.si

Povezave

Povezave do drugih pilotnih projektov – strokovni centri – po Sloveniji

Nosilna šola oz. zavod Regija oz. skupina otrok Spletna stran
OŠ Gustava Šiliha Maribor Podravska http://sc-compas.si/
Center Janeza Levca Ljubljana Osrednjeslovenska

http://www.centerjanezalevca.si/

http://icpika.si/

OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj Notranjsko-kraška, JV Slovenija in Spodnjeposavska regija https://cspp.splet.arnes.si/
OŠ Jela Janežiča Škofja Loka Gorenjska, Goriška, Obalno-kraška regija www.scpi.si/
OŠ Glazija Celje Koroška, Savinjska in Zasavska regija www.sc-vsi.si/
OŠ IV Murska Sobota Pomurska regija http://www.sc-pomurje.si/
Center za sluh in govor Maribor Otroci z avtističnimi motnjami http://www.csgm.si/
CIRIUS Kamnik Gibalno ovirani otroci http://www.cirius-kamnik.si/
IRIS Slepi in slabovidni otroci ter otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja http://center-iris.si/projekti/strokovni-center/
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Gluhi in naglušni otroci http://www.zgnl.si/

 

Ostale povezave

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, kamor se združuje več kot 4.000 oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih sodelavcev. Na povezavi boste dobili več informacij o cerebralni paralizi in drugih invalidnostih ter o programih in storitvah društva.  http://www.soncek.org/

Društvo Bravo (BRAVO – društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami – s SUT) je zakladnica informacij, idej in gradiv za starše, učitelje ter otroke in mladostnike.
Gradiva lahko najdete na spletni strani https://www.drustvo-bravo.si/, kjer boste na desni strani našli zavihke:

Sožitje – Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije: http://www.zveza-sozitje.si/

Na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo najdete informacije o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in povezavo do obrazcev na naslednji povezavi: https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp

Učenci s posebnimi potrebami imajo tudi pravico do ustreznih prilagoditev pri izvajanju Nacionalnega preverjanja znanja. Kateri učenci, na kakšen način se njihova pravica do prilagoditev lahko uveljavi in katere prilagoditve zajema prilagojeno nacionalno preverjanje znanja lahko za letošnje šolsko leto (2017/18) poiščete na povezavi: https://www.ric.si/mma/Navodila%20za%20izvedbo%20NPZ%202018/2017103014384003/ Navodila za prilagojeno izvajanje NPZ za učence s posebnimi potrebami se začnejo na strani 28.

Ste vedeli, da za kandidate za opravljanje mature, ki imajo posebne potrebe, obstaja poseben pravilnik? Najdete ga lahko na naslednji povezavi: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12232

Knjižico Primanjkljaji na posameznih področjih učenja za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo (primanjkljaji na posameznih področjih učenja) najdete na: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Navodila_Primanjkljaji_podrocja_ucenja.pdf

Koncept je predstavljen v brošuri Koncept dela Učne težave v osnovni šoli, ki jo v pdf obliki najdete na povezavi: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Koncept_dela_Ucne_tezave_v_OS.pdf

Tudi starši predšolskih otrok imate kdaj vprašanja v zvezi z vašim otrokom. Ker je pomembno, kaj in kako delamo v zgodnjem obdobju, ko je otrok še majhen, priporočamo obisk spletne povezave http://www.vrtec-litija.si/svetovalna-sluzba/koristne-povezave/. V Vrtcu Litija so na njihovi spletni strani naredili zanimivo zbirko koristnih povezav, kjer boste morda našli tudi kakšen namig ali nasvet za vaše vprašanje oziroma dilemo.

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport najdete informacije tekočih projektih, ki vključujejo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami: http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/izobrazevanje_otrok_s_posebnimi_potrebami/gradiva

Dostopnost