031 239 524 info@scpi.si

Marija Marenk

Marija Marenk, profesorica defektologije, mediatorka, se je rodila leta 1967 v Kranju. Leta 1994 je diplomirala je  iz defektologije za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in domsko vzgojo. Dve leti kasneje je končala še višjo šolo za zdravstvo. Zaposlila se je v VIZ Smlednik kot vzgojiteljica v vzgojni skupini. Enajst let je dinamično delo, kjer je v paru s sodelavcem nadomeščala odsotne starše  čustveno oškodovanim mladostnikom, dopolnjevala s supervizijami. Stalno se je izobraževala na področjih povezanih z vzgojo in osebno rastjo. Aktivno je delala na sodelovanju in vključevanju družin gojencev. Z namenom, da bi bolj razumela dogajanja v gojencih in njihovih družinah je vpisala podiplomski študij iz psihoterapije in družinske sistemske terapije.

Konec leta 2006 se je zaposlila na Osnovni šoli Jela Janežiča in leto kasneje diplomirala iz defektologije za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju oz. specialne pedagogike.

Izkušnje je nabirala v oddelkih posebnega programa, v prilagojenem izobraževalnem  programu z nižjim izobrazbenim standardom in vodila klub staršev. Zadnjih šest let je učiteljica dodatne strokovne pomoči. Za kvalitetno delo je dopolnjevala znanje o avtizmu, Brain gym, specifična znanja povezana z učnimi težavami in drugim. V šolskem letu 2010/11 se je usposabljala za mediatorja in pridobila naziv mediator.

Leta 2015 je zaključila petletni podiplomski študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani, Katedri za psihiatrijo.  Izvajala je predavanja in delavnice za starše v sklopu društva Las v Železnikih in nudila individualno pomoč in svetovanje družinam in otrokom v različnih stiskah.

Dostopnost